WDO Logo

SAPCA Members Portal

[ Log In ] [ Register ]

Beetle Clause in the Deeds of Sale & Offer to Purchase

The Parties agree that; Prior to Registration of transfer, the seller shall, at his/her expense, have all the accessible timbers of the property inspected by a SAPCA - registered Inspector for the infestation by Wood-destroying beetles, termites and fungi and a written report with recommendations shall be given to the Seller. Where infestation is found, the recommendations made shall be carried out in full, in terms of Act 36 of 1947 and/or SANS Codes 0124 and 0204. Upon receipt of a Certificate of Clearance issued by the said Inspector to the Seller, to the effect that there is no apparent infestation on first inspection, or that any infestation which had been reported has been dealt with as set out above, the Seller shall have fairly discharged all responsibility in the matter and the Purchaser shall have no further claim against the Seller.

Die Partye onderneem dat; die Verkoper sal voor Registrasie van Oordrag, op sy / haar onkoste, al die toeganklike houtwerk van die eiendom laat ondersoek deur 'n SAPCA - geregistreerde Inspekteur vir besmetting deur houtvernietigende kewers, termiete en fungi en 'n geskrewe verslag met aanbevelings sal aan die verkoper oorhandig word in ooreenstemming met die voorskrifte van Wet 36 van 1947 of/asook die SANS gebruikskodes 0124 en 0204. Sodra die verkoper 'n Sertifikaat van klaring van die genoemde Inspekteur ontvang dat geen besmetting waarneembaar was met die eerste besoek nie of dat enige gemelde besmetting volgens voorskrifte behandel is, sal die Verkoper alle redelike verpligting in die saak nagekom het en die Koper sal geen verdere eis teen die Verkoper hê nie.

 

View SAPCA S.O.P here

Woodborer Inspectors Clearance Certificates online

Once a clearance certificate has been issued and submitted, the certificate can’t be changed or altered.

A new certificate should be issued in case of discrepancies.

The document can either be signed once printed or an electronic signature can be created - Click here to find out how